Od 1982

Solidarność
Walcząca
Odział Trójmiasto

 

Zasady Ideowe
i Program Solidarności Walczącej

Zasady Ideowe
i Program Solidarności Walczącej

24 strony formatu A5, offset,druk z diapozytywów wrocławskich
Wydanie z 1989 r., Trójmiasto

Ideas, principles and programme
of Fighting Solidarity.

Wersja angielskojęzyczna przygotowana z okazji wizyty Margaret Thatcher 4.11.1988r. w Gdańsku.
Rozdawana korespondentom zachodnim akredytowanym wówczas w Polsce.
Stron 26, wydanie 1988 r., tłumaczenie Roman i Ewa Kalisz z UG.

Skontaktuj się z nami!

Telefon do sekretariatu biura Fundacji
Pomorska Inicjatywa Historyczna:
515 325 818

e-mail:
fpih@wp.pl oraz fundacja_pih@wp.pl

adres do korespondencji:
ul. Hryniewickiego 10, bud. 29/101
81-340 Gdynia