II Zjazd NSZZ „Solidarność” – prawda ukrywana

Podczas II Zjazdu NSZZ „Solidarność”, w kwietniu 1990 r., SWT przedrukowała – ukrywaną przed członkami „S” – informację o zmianach w statucie związku. Rozpowszechniła wśród delegatów list Andrzeja Gwiazdy wyjaśniający, że będąc członkiem legalnie wybranych władz „S”, nie może tam przyjść jako „gość Zjazdu” – chyba że uznają, że to nie drugi zjazd pierwszej „Solidarności”, tylko pierwszy-drugiej. Wielki napis „Gwiazda, miałeś rację!”, który pojawił się na ścianie stołówki uniwersyteckiej, gdzie uczestnicy zjazdu jedli posiłki, wymalowali Maciek Kuna, Beata Nitecka (dziś Kuna), Katarzyna Kaczmarzyk i Marek Czachor. Wiesława Kwiatkowska użyła go pote