Protest studentów UG – wsparcie anonimowe

 Z takich akcji SWT ważne było wsparcie strajku studentów UG Wydziału Mat-Fiz-Chem, gdy walczyli o usunięcie trujących posadzek – to była wielka akcja, trwająca wiele miesięcy na przełomie 1985-86. Robiliśmy to w kilka osób (zaczęliśmy ja, Maciek Kuna, Paweł Ambrożewicz) ulotki dla nas na sicie drukował Andrzej Kołodziej. Nie były podpisywane SW, tylko „studenci matematyki i fizyki”, żeby nie zniechęcać studentów, że „są manipulowani”.
    To był ważny epizod, bo postawił na nogi nie tylko SB, ale również podziemie „oficjalne”, Wałęsę, ks. Jankowskiego itd. Najbardziej ich poruszało, że jacyś anonimowi studenci potrafili tak się zorganizować poza strukturami podziemnymi przez nich kontrolowanymi – ale kryło się za tym SW. Popierał nas A. Gwiazda, a Wałęsa dążył do spacyfikowania strajku.